Koordinacijski odbor sestavlja 8 članov z glasovalno pravico (po dva iz vsake organizacije), sej pa se udeležuje tudi koordinator komuniciranja (brez glasovalne pravice). Predsedovanje odboru in s tem koalicijski je rotacijsko. Trenutno koaliciji predseduje Zveza društev upokojencev Slovenije, v njenem imenu Zdenka Jan.
Koordinator komuniciranja Medgeneracijske koalacije Slovenije: Mark Djuraševič

Simon Trussevich
Nika Rojc

Luka Mihalič
Anabel Todorović

Eva Kotnik
Ines Korošec

Zdenka Jan
Stanko Kranvogel

Skip to content